Stendala Hereford

Stendala Hereford drivs som ett familje jordbruk med ca 40 renrasiga moderdjur. Det är Lena och Mats Roos som tillsammans med sonen Nils är bosatta på gården, vår dotter Liza tar också del i driften i mån av tid, hon bor strax utanför Sölvesborg tillsammans med Niklas och deras barn, Alve, född i juni 2019 och Nora född 1/9 2021.

Vi på Stendala startade med Hereford redan 1967, det var Mats fader, Gunnar som började, men Mats fanns med redan när de första djuren köptes in, då tio år gammal. Från 1984 har Mats ägt gården, och från 2016 så äger han halva gården och Nils halva gården, generationsskiftet är påbörjat.

Driften har varit i Stendala Hereford AB sedan 1974 och idag äger Mats 51%, Lena 39% och Nils 10%. Vi äger idag ca 70 ha och har ytterligare ca 10 ha betesmark  som vi sköter. Av den ägda arealen är ca 40 ha odlat resterande naturbetesmarker med så kallade särskilda värden. Vi har varit ekologiska sedan 1990 och är kravcertifierade av HS certifiering.

från oss på Stendala