Tjurkalvar 2022

7226 TEO av Stendala

 

Född: 20211212, Fv 43kg, 200 dgr  296 kg, 365 dgr  kg

Moder: 1127 Stenlunda Rita, Fader: Days Calibre G74, Mf: Remitall Game Day, Mm: Remitall Rita 13

Tingad

 

 

7227 TED av Stendala

Född: 20211212, Fv 37 kg, 200 dgr  275 kg, 365 dgr  kg

Moder: 1158 Stendala Nancy, Fader: Huth 813 Revolution, Mf: 5288 Baileys av Stenlunda, Mm: 1118 Stendala Nancy

Tingad

 

 

7228 TOR av Stendala

Född: 20211214, Fv 44 kg, 200 dgr  309 kg, 365 dgr  kg

Moder: 1139 Stendala Margareth, Fader: Days Calibre, Mf: Kan Doo av Stenlunda, Mm: 1124 Stendala Margareth

Tingad

 

 

7231 TOM av Stendala

Född 20211227, fv 41 kg, 200 dgr 288 kg, 365 dgr  kg

Moder: 1152 Stendala Margareth, fader: Square-D Diesel, mf: Bacardi, mm: 1135 Stendala Margareth

Tingad

 

 

7233 TEX av Stendala

 

Född 20211228, fv 45 kg, 200 dgr 295 kg, 365 dgr  kg

Moder: 1124 Stendala Margareth, fader: Square-D Diesel, mf: Brus av Stendala, mm: 1111 Stendala Margareth