TORKA

Torka i dubbelbemärkelse, det har varit tunt med artiklar, nyhetstorka…..

Men framför allt har vi haft oerhörd torrt, ja vi har fått lite regn nu men inte alls i den utsträckning som vi behövt.

Korna flyttas runt mellan olika skifte för att ta tillvara varje grässtrå, vi måste även beta återväxten på våra vallar, så det blir svårt att få ihop foder till vintern.

Vi har redan skickat 6 kor till slakt och ytterligare 10 kommer att gå till slakt de närmaste veckorna, kalvarna får tas ifrån, och så får vi hoppas på mer regn!