Prövningen

Var i onsdags den 23/8 och lämnade 7147 URI av Stendala på Prövningsstationen på Gunnarp. Nu börjar prövningen för både tjurkalv och uppfödare, så många nålsögon som kalven skall igenom innan den förhoppningsvis kommer med på auktionen våren 2024. Vi tog foto på URI, se nedan, när vi lämnade honom, inte lätt att få en bra bild, när URI samtidigt skall försöka ta in alla nya intryck som möter honom…..

Hereford Klubb Syds Sommarmöte

Nu har det snart gått en hel vecka sedan vi hade Hereford Klubb Syds Sommarmöte här hos oss och på Onslunda Hereford. Det vackra sommarvädret kom åter med sommarmötet och vi hade en härlig dag, lägger in en bild nedan där vi står i trädgården och pratar kring besättningen, på bilden är det undertecknad, Ingvar Svensson, Stefan Owesson och Roland Jansson som har ett ”djupgående” snack om Hereford aveln…..

Nu har vi tagit in och ifrån de flesta kalvarna och det börjar närma sig att köra vår prövningskalv till Gunnarp. Vi tänker försöka med 7247 URI av Stendala detta år, han är efter vår tjur Endure med 1192 Stendala Margareth som mamma och High Roller som morfar vi får se framåt vårkanten om vi valt rätt…. URI är nu avvand sedan 14 dagar tillbaks och äter nu ensilage och kan klara att dricka vatten själv från vattenkoppen, en bra början men många bitar skall falla på plats för att lyckas på prövningen.

Våra nuvarande avelsindex jämförelse med de kommande NAV index

Vi har på Stendala gjort en genomgång av våra avelsindex jämfört med de kommande NAV indexen. På Stendala har våra avelsindex varit präglade av att vi använt mycket nytt blod i form av nya härstamningar. Generellt kan man säga att vi har mycket höga PIX, bra MIX och svaga siffror på FIX, detta kombinerat med mycket låg säkerhet eftersom härstamningarna i många fall inte funnits tidigare i Sverige.

Nu till lite siffror runt Stendala Herefords avelsvärde:  Genomsnittliga värden är räknade på 8 stycken 2:dra kalvare och 11 stycken första kalvare.

2:dra kalvare genomsnitt på avelsvärde MIX 101, PIX 105, FIX 98, med motsvarande NAV blir genomsnittsvärdet Modersindex 108, Produktionsindex 102, Födelseindex 90

Första kalvare genomsnitt på avelsvärde MIX 98, PIX 105, FIX 102, med motsvarande NAV blir genomsnittsvärde Modersindex 105, Produktionsindex 105, Födelseindex 97

Vad kan man dra för slutsatser av detta för just vår besättning; med NAV stiger mjölkindexet i genomsnitt 7 enheter, produktionsindexet i genomsnitt +-noll, födelseindex sjunker med 7-8 enheter

Detta borde innebära att precis som vi alltid sagt på Stendala; Våra djur har mycket mjölk, växer bra, med låga födelseindex. Eller är det bara statistik som kan slå upp och ner beroende på vad man stoppar in i dator och vilka förutsättningar som gives datorprogrammet…..?????!!!!

Sammantaget är det samma djur idag som det var före att det nya NAV kom och det är bara ett hjälpmedel som skall användas med sunt förnuft!

Vägning 200 dgr, Sommarträff

Idag har vi vägt alla kalvar för att få deras korrigerade 200 dagars vikt, alla siffror är nu inlagda så passa nu på att att välja ut det djur som du vill köpa!!!

Vi har vägt alla tjurkalvar 17 stycken och har en medelvikt på imponerande 302 kg!!!! Med många olika fädrar både semin och vår egen ET Endure som har de bästa vikterna på sina kalvar!!!

Glöm inte att anmäla till Hereford Klubb Syds Sommarträff lördagen den 12 augusti på Stendala och Onslunda Hereford.

Förmiddagskaffet står framdukat från ½ tio på Stendala där vi börjar och vi kör sedan vidare till Onslunda för att inta fältlunch

Anmäl till undertecknad på telefon 072 5033800 eller till Ingvar Svensson på telefon 070 5812695