Våra nuvarande avelsindex jämförelse med de kommande NAV index

Vi har på Stendala gjort en genomgång av våra avelsindex jämfört med de kommande NAV indexen. På Stendala har våra avelsindex varit präglade av att vi använt mycket nytt blod i form av nya härstamningar. Generellt kan man säga att vi har mycket höga PIX, bra MIX och svaga siffror på FIX, detta kombinerat med mycket låg säkerhet eftersom härstamningarna i många fall inte funnits tidigare i Sverige.

Nu till lite siffror runt Stendala Herefords avelsvärde:  Genomsnittliga värden är räknade på 8 stycken 2:dra kalvare och 11 stycken första kalvare.

2:dra kalvare genomsnitt på avelsvärde MIX 101, PIX 105, FIX 98, med motsvarande NAV blir genomsnittsvärdet Modersindex 108, Produktionsindex 102, Födelseindex 90

Första kalvare genomsnitt på avelsvärde MIX 98, PIX 105, FIX 102, med motsvarande NAV blir genomsnittsvärde Modersindex 105, Produktionsindex 105, Födelseindex 97

Vad kan man dra för slutsatser av detta för just vår besättning; med NAV stiger mjölkindexet i genomsnitt 7 enheter, produktionsindexet i genomsnitt +-noll, födelseindex sjunker med 7-8 enheter

Detta borde innebära att precis som vi alltid sagt på Stendala; Våra djur har mycket mjölk, växer bra, med låga födelseindex. Eller är det bara statistik som kan slå upp och ner beroende på vad man stoppar in i dator och vilka förutsättningar som gives datorprogrammet…..?????!!!!

Sammantaget är det samma djur idag som det var före att det nya NAV kom och det är bara ett hjälpmedel som skall användas med sunt förnuft!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>