200 dgr vägning

Idag har vi vägt de kalvar som var möjlliga att väga på 200 dgr. Det var ömsom vin och ömsom vatten. Vi har haft lite sämre betestillgång detta år och det visar sig direkt i 200 dgr vikten.

Gå gärna in och titta på kalvarna och välj ut Din favorit tjur- eller kvigkalv och ring så kanske den går i din besättning nästa år!!

Horn eller Polled

Skall villigt erkännas, jag har alltid gillat horn på våra Hereforddjur och det tog lång tid innan de pollade djuren började få fäste på Stendala. Det blev till att anpassa sig efter marknaden, ingen ville köpa djur med horn. Med homozygota tjurar har det gått snabbt att få bort hornen. Har dock behållit kon 1123 Stendala Astri i det längsta förvisso med avsågade horn men ändå.

Nu är hon såld tillsammans med sin kalv och 4 andra kor med kalv till Snogge Charolais, som nu kanske funderar på att ändra namn till Snogge Charolais och Hereford!

Lycka till med inköpen Snogge Charolais!!

Lägger in ett ”ungdomspoträtt” på 1123 Stendala Astri

Nya kalvar

Vi har lagt till några nya kalvar, nu är det två kvar som skall kalva, hoppas de kommer snart.

Avelstjurarna är nu utsläppta, Quis av Stendala går i koflocken och Endure av Stendala går i kvigflocken.

Vi har för första gången på Stendala haft Probertjur, nämligen vår egen tjur 7204, det har resulterat i 22 semineringar. Nu håller vi tummarna att så många som möjligt av korna blir dräktiga med semin. De semindoser som vi har brukat är sådana som vi köpt på oss genom åren, även vunnit några på lotteri. Doserna är efter Days Calibre, Revolotion, Diesel, Laf, Ebony mfl.

Blir förhoppningsvis många fina kalvar fram på vårkanten 2022