Geonomisk testning, Homozygot Polled

Alla våra djur är Geonomiskt testade!! Det kommer vi fortsätta med även framgent på kommande hondjur!

Framöver kommer vi succesivt få allt mer data och information via dessa tester inte bara härstamningsverifiering!

Redan idag ser vi om djuren är Homo eller hetrozygot pollade!

Det tog lång tid för oss att överge de hornade djuren, men nu ser vi till vår glädje att de allra flesta av våra hondjur är HOMOZYGOT POLLADE!!!!

Det är ingen tvekan om att det är framtiden med hornlösa djur och vi kommer framöver helt satsa på HOMOZYGOT POLLADE djur!!!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>